Sa prirodom na dlanu i decom u prvom planu!

Subvencije za upis dece u Vrtić

Briga mnogih roditelja jeste kako doći do Subvencije za upis deteta u Vrtić. Pre svega subvencije se izdaju za akreditovane privatne predškolske ustanove. Procedure su mogu razlikoati u odnosu na grad u kom živite tako da s obzirom da se Vrtićiada nalazi na teritoriji Beograda mi ćemo Vam približiti postupak koji se odnosi na pomenuti grad.

U nastavku teksta saznaćete na koji način ostvariti pravo na subvencije za upis vašeg deteta u vrtić. Pored toga, naš savet za sve jeste da je najbolje konsultovati se sa nekim od osoblja vrtića, koje uvek poseduje tačnu informaciju, jer se pravila oko ostvarivanja prava na subvencije stalno menjaju.

Naš kontakt telefon je 065/223-2073 i ukoliko imate bilo kakvih pitanja oko upisa vašeg mališana u PU Vrtićiada ili kako ostvariti pravo na subvenciju, slobodno nas kontaktirajte.

Ko ima pravo na Subvencije za vrtić?

Pravo na subvencije za vrtić imaju svi oni roditelji koji ispunjavaju tri osnovna uslova a to su:

  • Da su roditelji državljani Republike Srbije(ili stranci sa stalnim prebivalištem)
  • Da imaju prebivalište na teritoriji Grada Beograda
  • I roditelji čije dete nije dobilo mesto u državnom vrtiću

Ukoliko ispunjavate ova tri uslova, a sigurni smo da jeste tako, budite sigurni da ćete ostvariti pravo na subvencije Grada Beograda za upis deteta u privatan vrtić.

Dokumentacija za upis dece uz subvencije za vrtić

U nastavku teksta objasnićemo procedure za upis dece u privatnu predškolsku ustanovu nakon dobijene potvrde da dete nije upisano u državni vrtić. Takođe ćemo navesti i svu neophodno dokumentaciju koja Vam je potrebna za sam upis.

Sa potvrdom da dete nije upisano u državni vrtić, odnosno odbijenicom, roditelji dolaze u privatnu predškolsku ustanovu „Vrtićiada“ i tom prilikom se potpisuje takozvani Ugovor o boravku deteta u predškolskoj ustanovi, prema tržišnim uslovima po kojima Ustanova posluje.

Ono što je svakako dobra vest za sve roditelje je to da ste nekada sami morali da nosite svu neophodnodnu dokumentaciju u Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu, koji se nalazi na adresi Kraljice Marije 1/III(nekada ulica 27.marta) dok danas to radimo mi, odnosno neko od osoblja Vrtićiade ko je zadužen za to. Od dokumentacije je potrebno sledeće:

  • zahtev za ostvarivanje prava na naknadu dela troškova (može se preuzeti sa sajta Sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu ili isti dobiti kod nas u PU „Vrtićiada“),
  • Original potvrde predškolske ustanove, čiji je osnivač Grad Beograd (državni vrtić) da dete nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta,
  • Izvod iz matične knjige rođenih za dete, odnosno rešenje centra za Socijalni rad o statusu roditelja, staratelja, usvojitelja ili hranitelja,
  • Uverenje o državljanstvu Republike Srbije podnosioca zahteva, odnosno roditelja ili staratelja,
  • Fotokopiju lične karte, ili očitanu ličnu kartu ukoliko posedujete ličnu kartu sa čipom, podnosioca zahteva, odnosno fotokopiju potvrde o stalnom nastanjenju na teritoriji Grada Beograda za stranog državljanina ili potvrdu Komesarijata za izbegla i raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Beograda,
  • fotokopiju ugovora sa privatnom predškolskom ustanovom.

Ono što nas posebno raduje jeste ukoliko se odlučite baš za naš vrtić “PU Vrtićiada”, tako da ukoliko imate bilo kakvih pitanja, nedoumica ili Vam je lakše da sve informacije za upis pribavite putem telefonskog razgovora mi smo Vam uvek na raspolaganju.

Pozovite nas na 065/223-2073.

U nastavku teksta podelićemo sa Vama još nekoliko informacija o tome ko dobija subvencije, kao i kako najlakše doći do njih.

Ko dobija Subvencije za upis dece u vrtić?

Na ovo vrlo često pitanje, odgovor je prilično jednostavan. Subvencije za upis dece u vrtić dobijaju svi oni roditelji koji iz određenih razloga nisu mogli da upišu dete u državni vrtić, jasle odnosno predškolsku ustanovu. Dakle uslov za dobijanje subvencija jeste sama odbijenica.

U Beogradu nažalost ne postoji mogućnost da pre samog upisa deteta u vrtić odaberete privatnu predškolsku ustanovu, već je neophodno da prvo konkurišete za državni. Mnogi roditelji žele da odmah svoje dete upišu u privatan vrtić i iz određenih razloga, upis u državni vrtić uopšte ne razmatraju kao opciju. Tu se postavlja pitanja šta raditi ako ne želite da upišete dete u državni vrtić?

Ono što je važno da znate jeste da svakako morate konkurisati za državni vrtić, ali nakon dobijene potvrde da vaše dete nije upisano, odnosno odbijenice, vi imate rok od mesec dana da vašeg mališana upišete u privatnu predškolsku ustanovu po vašem izboru.

Danas je taj proces prilično pojednostavljen tako da je dovoljno otići na sajt e uprave klikom na link ovde, gde ćete popuniti određene formulare i tražiti odbijenicu.

Odbijenicu tražite od one predškolske ustanove za koju ste konkurisali. Dakle, nemoguće je odmah upisati dete u privatan vrtić bez prethodnog konkursa za državni. Odbijenice se dele direktno dele od predškolske ustanove za koju ste konkurisali i iz tog razloga neophodno je da od iste to i tražite.

Kako se isplaćuje subvencija za vrtić?

Subvencije Grada Beograda za privatni vrtić se isplaćuje na tekući račun jednog od roditelja. Ono što je neophodno da znate jeste da prvi mesec plaćate pun iznos cene vrtića, kako bi dalje bila podneta dokumentacija od strane istog na osnovu koje će Gradska uprava imati na uvid da ste stvarno ostvarili pravo na subvenciju.

Za sva pitanja i nedoumice nas slobodno možete kontaktirati na naš broj telefona 065/223-2073.

0652232073