ADAPTACIJA DECE NA VRTIĆ

Period adaptacije

Period adaptacije je proces kroz koji prolazi svako dete prilikom upisa u jasle / vrtić.
Period adaptacije je individualan za svako dete. Najvažnije je da adaptacija bude prilagođena detetu i da ima postepen tok adaptiranja, zatim se uspostavlja kontakt na relaciji vaspitač – dete, dete – dete. Za uspešnost adaptacije zaduženi su roditelji – vaspitači – dete.

Dolazak u vrtić

Sa detetom treba otvoreno razgovarati o vrtiću, upoznati ga sa objektom i režimom dana vrtića, a vrtić predstaviti kao mesto gde će se igrati i družiti sa vršnjacima. Poželjno je i poneti igračku za koju je dete vezano, kako bi imalo osećaj sigurnosti.
Neophodno je da se roditelji dogovore sa vaspitačima kada dovesti dete i koliko će boraviti u vrtiću tokom perioda adaptacije.

*Saveti koji mogu biti korisni tokom adaptabilnog perioda *

S obzirom da je rastanak težak trenutak za roditelje kao i za dete, zadatak roditelja je da pomognu detetu da lakše savlada predviđen period.
Važna stvar prilikom samog upisa deteta u vrtić jeste poverenje roditelja, jer se njihov strah lako prenosi na dete. Takođe i upoznati vaspitača sa karakteristikama i navikama Vašeg deteta.

*Detetu ne postavljati pitanje da li želi ili ne da ide u vrtić, već pričati sa njim da ide da se igra sa drugarima;
*Objasniti detetu da Vi idete da kupite/završite nešto i da ćete brzo doći po njega;
*Obavezno se kratko pozdraviti sa detetom pri odlasku;
*Svako dete reaguje različito na rastanak. Neko dete uđe u sobu bez reakcije, neko plače, a neko ode odmah da se igra. Reakcije su i individualne i normalan deo procesa adaptacije.